Vilka vi är

Vår webbadress är www.sändlive.nu.

SändLive.nu drivs av Sweden Event Center (SEC AB, 556873-1243) och samlar bolagets digitala lösningar och livestreamingtjänster.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet med dig eller (2) för att fullgöra en för SEC AB rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen. Rättslig grund för att behandla och registrera din data är: avtal med den registrerade. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som t. ex. e-post, SMS, telefon eller supportsystem för att skicka information till dig. För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data.

Kommentarer

Om du lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Om du använder ett kontaktformulär på webbplatsen lagras de uppgifter du anger i fälten tillsammans med din ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden. 

Kakor

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys 

Vi använder Google Analytics för att få en bättre förståelse om hur webbplatsbesökarna använder våra tjänster – bland annat vilka sidor de besöker, vad de klickar på, var de kommer ifrån och tekniska upplysningar om enheten de använder. Vi har inte möjlighet att identifiera individer utifrån denna information. Kakor genererade genom Google Analytics har kort livslängd och är begränsade till den aktuella webbplatsen. Information om händelser, klick och liknande sparas i 14 månader. Google är personuppgiftsbiträde av de här uppgifterna som lagras i USA eller Europa och omfattas av Privacy Shield-avtalet.

Vi har ingått ett uppgiftsbiträdesavtal med Google och bett Google att anonymisera alla IP-adresser, genom att maskera sista delen av adressen, innan informationen lagras. Google erbjuder ett tillägg till nätläsare som blockerar Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/181881

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera våra tjänster. Hotjar är en tjänst som hjälper oss att bättre förstå användarupplevelsen – till exempel hur mycket tid som spenderas på respektive sida, vilka länkar som klickas på, vad användare inte gillar etc) och detta möjliggör för oss att bygga och underhålla våra tjänster utifrån användarfeedbacken.

Hotjar använder kakor och annan teknologi för att samla in data om våra användares beteende och deras enheter. Detta inkluderar enhetens IP-adress (används under din session och lagras i maskerad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unik enhetsidentifikation), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land) och förvaltning språk att visa webbsidan i. Hotjar lagrar informationen på uppdrag av oss i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar är enligt vårt avtal med dem förbjudna att sälja insamlad data vidare. För ytterligare detaljer, besök ”About Hotjar” på Hotjars supportsida: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar

Vilka vi delar dina data med

Vi kan komma att lämna ut din data till:

Underleverantörer till SEC AB som behandlar data för vår räkning

Inom olika områden anlitar vi leverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Myndigheter

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi även personuppgifter angivna i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över din data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Rätt till att bli bortglömd

Du har i enlighet med Dataskyddsförordningen rätt att bli bortglömd. Kontakta gdpr@sandlive.nu om du vill bli raderad ur våra register.
 
Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Kontaktinformation

För frågor gällande GDPR och integritetspolicy, vänligen kontakta gdpr@sandlive.nu.